School

De Kinderboom bestaat sinds 1988. Onze naam komt van de bekende Amsterdamse legende over de Kinderboom. Het verhaal gaat dat er in onze omgeving een boom stond waar je de kinderen zo van af kon plukken. Die kindertjes riepen ‘pluk mijn, pluk mijn, ik zal alle dagen zoet zijn!’. Vandaag de dag staat onze naam voor ons voor een plek waar kinderen groeien en tot bloei komen. Waar ze een stevige basis leggen, van waaruit ze vol zelfvertrouwen hun leven kunnen gaan leiden.

Wat gaat uw kind allemaal bij ons leren?
Download hier de kerndoelen basisonderwijs.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl