School > Ons onderwijs > Schoolondersteuningsprofiel 2022-2025

Schoolondersteuningsprofiel 2022-2025

Leerlingen van een andere school 

Wanneer een leerling van een andere school wordt aangemeld, zullen wij altijd contact opnemen met de  huidige basisschool. Voorafgaand vragen wij de ouders dit altijd eerst zelf te doen. Tussen het aannemen en daadwerkelijk inschrijven van een leerling van een andere school gaat altijd een 6 weken onderzoeksperiode vooraf. Hierbij gebruiken wij ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Overplaatsing geschiedt in principe alleen bij de start van het nieuwe schooljaar. Leerlingen, die in een verwijzings- en/of onderzoekstraject zitten, worden niet aangenomen. Dit geldt ook wanneer er bij de huidige school een voorstel tot onderzoek ligt. Ook moet er meegewerkt worden aan het overdragen van het dossier. Het kan voorkomen dat wij onder voorbehoud een leerling aannemen, dat wil zeggen dat we met de school en de ouders afspreken dat we de leerling tijdelijk (voor zes weken) aannemen. Let op: in groep 5 nemen wij op dit moment geen leerlingen meer aan.

Lees hier het ondersteuningsprofiel van de Kinderboom: 
http://www.dekinderboom.nl/bestanden/SOP_2022-2025.pdf


 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl