School > VVE (voorschool)

VVE (voorschool)

Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen terecht op onze voorschool. Hier verzorgt de peuterspeelzaal in nauwe samenwerking met de kleutergroepen van De Kinderboom een gevarieerd programma. Na de voorschool stromen de kinderen automatisch door naar groep 1 van de basisschool. Omdat de programma’s van de voorschool en de kleutergroepen zo goed op elkaar zijn afgestemd, verloopt de overgang heel soepel.
 
Het programma dat we gebruiken op de voorschool en in de kleutergroepen heet Kaleidoscoop. Hierin wordt de brede ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. De Nederlandse taal krijgt daarbij veel aandacht. Ook de vaardigheden van TriO (Ontdekken, Onderzoeken en Ontwerpen), sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kleuters.
Gaat uw kind naar de voorschool of groep 1/2? Dan bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas.

BELANGRIJK: Kinderen van de Voorschool gaan als zij 4 jaar worden niet automatisch door naar groep 1 van De Kinderboom. Zij moeten opnieuw worden aangemeld bij onze administratie (juf Laura). Dit heeft te maken met het nieuwe Amsterdamse plaatsingssysteem.
 
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl