Team > Intern begeleiders

Intern begeleiders

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kwaliteit op school rond de leerlingenzorg. Dat betekent dat zij voortdurend op zoek zijn naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen. Dit doen zij door onder andere leerkrachten te begeleiden. Zij voeren 3 keer per jaar een gesprek met hen over hoe het met de groep gaat.
Als er kinderen zijn die zich ondanks extra ondersteuning onvoldoende ontwikkelen, komen  zij als IB-er in beeld. Samen met de leerkracht en u als ouder of verzorger gaan we op zoek naar mogelijkheden om uw kind te kunnen ondersteunen.  Hoe we dat willen doen, zetten we in een plan. Dat plan voeren we uit en we kijken daarna wat er wel en niet gelukt is en hoe dat komt. Zo zorgen we ervoor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Verder houden zij de toetsgegevens in de gaten en kunnen zij een aanvraag voor een onderzoek doen als we meer duidelijkheid willen hebben over wat we kunnen verwachten van een kind. Als IB-ers werken zij nauw samen met de directeur. Samen met de directeur en de rest van het team ontwikkelen wij beleid op onderwijskundige vernieuwingen.

 
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl