Team > Intern begeleider

Intern begeleider

Intern begeleider Madelon Jansen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kwaliteit op school rond de leerlingenzorg. Dat betekent dat zij voortdurend op zoek is naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen. Dit doet zij door onder andere leerkrachten te begeleiden. Zij voert 3 keer per jaar een gesprek met hen over hoe het met de groep gaat.
Als er kinderen zijn die zich ondanks extra ondersteuning onvoldoende ontwikkelen, komt zij als IB-er in beeld. Samen met de leerkracht en u als ouder of verzorger gaat ze op zoek naar mogelijkheden om uw kind te kunnen ondersteunen.  Hoe ze dat wil doen, zet ze in een plan. Dat plan voert ze uit en ze kijkt daarna wat er wel en niet gelukt is en hoe dat komt. Zo zorgt ze ervoor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Verder houdt zij de toetsgegevens in de gaten en kan zij een aanvraag voor een onderzoek doen als ze meer duidelijkheid wil hebben over wat ze kan verwachten van een kind. Als IB-er werkt ze nauw samen met de directeur. Samen met de directeur en de rest van het team ontwikkelen wij beleid op onderwijskundige vernieuwingen.

 
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl