Team > Intern begeleiders

Intern begeleiders

Mijn naam is Marieke Lavooij. Ik werk nu ongeveer 10 jaar op De Kinderboom. De eerste jaren als leerkracht in de onderbouw. Nu al een paar jaar met veel plezier als Intern Begeleider. Daarnaast ben ik moeder van een zoon en een dochter. Ik ben Intern Begeleider van de groepen 1/2, 3, 4, 5, 7 en de Nieuwkomers.

Mijn naam is Madelon Jansen. Eén dag in de week ben ik interne begeleider van de bovenbouw. De andere dagen sta ik voor groep 7.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kwaliteit op school rond de leerlingenzorg. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek zijn naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen. Dit doen wij door onder andere leerkrachten te begeleiden. Wij voeren 3 keer per jaar een gesprek met hen over hoe het met de groep gaat. Als er kinderen zijn die zich ondanks extra ondersteuning onvoldoende ontwikkelen, komen  wij als IB-er in beeld. Samen met de leerkracht en u als ouder of verzorger gaan we op zoek naar mogelijkheden om uw kind te kunnen ondersteunen.  Hoe we dat willen doen, zetten we in een plan. Dat plan voeren we uit en we kijken daarna wat er wel en niet gelukt is en hoe dat komt. Zo zorgen we ervoor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Verder houden wij de toetsgegevens in de gaten en kunnen wij een aanvraag voor een onderzoek doen als we meer duidelijkheid willen hebben over wat we kunnen verwachten van een kind. Als IB-ers werken wij nauw samen met de directeur. Samen met Alex en de rest van het team ontwikkelen wij beleid op onderwijskundige vernieuwingen.

 
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl