School > Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op een moderne manier worden de kinderen betrokken bij het onderwijs waardoor ze doelgericht groeien naar hun eigen niveau en potentie.
Een goede leerhouding is hierbij belangrijk, daarom geven wij ook voldoende aandacht aan het leerproces.
We leren de kinderen leren, zodat ze zelf meer verantwoordelijkheid hebben en kunnen nemen voor hun eigen leerproces en -omgeving.
Onze kernwaarden om tot leren te komen: Gelijkwaardigheid, Betrokkenheid en Doelgerichte groei.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, betrekken hen actief bij hun leerproces, werken samen met partners en ouders om een zo breed en passend mogelijk
doelgericht aanbod te realiseren waarbij ons pedagogische- en sociale klimaat de wortels zijn om te komen tot groei, sociaal welbevinden en ontplooiing.

Wat gaat uw kind bij ons allemaal leren?
Download hier de kerndoelen basisonderwijs

Website by Nieuweschoolwebsite.nl