School > Ons onderwijs

Ons onderwijs

De Kinderboom zorgt voor een goede en stevige basis voor ieder kind. Dat doen we m.b.v. Opbrengstgericht Passend onderwijs. Een van onze uitgangspunten hierbij is dat het eindpunt, de schoolambitie, bepaalt hoe de onderwijsbehoeften eruitzien voor de school-populatie, een groep leerlingen of een enkele leerling. Hier hangt het schoolprogramma van af. Het doel van dit programma is om alle kinderen te bedienen. Het gaat om een inhoudelijke basis met de focus op taal en rekenen. Daarnaast gaat het om een brede vorming, er heerst een sfeer waarin er geleerd wordt. Onze organisatie is gericht op het leren van kinderen. Met de gedachte en vol vertrouwen dat elk kind en elke volwassene zich kan ontwikkelen en kan leren, werken we met veel plezier op De kinderboom. 
We bieden de kinderen een goed pedagogisch en didactisch klimaat en leren hen sociale vaardigheden die we nodig hebben in onze samenleving. Elk kind is het waard om gezien te worden en met plezier naar school te gaan, daar staat en gaat De Kinderboom voor. Op een eigentijdse manier worden de kinderen dagelijks betrokken bij het onderwijs waardoor ze doelgericht groeien naar hun eigen niveau. Een goede leerhouding is hierbij erg belangrijk, daarom leggen we de focus voor een groot deel ook op het leerproces. We leren de kinderen leren, zodat ze zelf meer verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen leerproces. Onze kernwaarden zijn onze voorwaarden om tot leren te komen; Gelijkwaardigheid, Betrokkenheid en Doelgerichte groei. 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl