School > Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Ons team doet er alles aan om kinderen een positief zelfbeeld, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid mee te geven.

In deze ontwikkeling staan 3 basisbehoeftes centraal;
  • Relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’)
  • Autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’)
  • Competentie (‘ik heb geloof en plezier in mijn eigen kunnen’)
Als een leerling deze drie basisbehoeften  heeft ontwikkeld, dan zit hij goed in zijn vel en wil hij graag leren.

We hebben een pedagogisch beleid met een aantal uitgangspunten:
  1. We benoemen en stimuleren gewenst gedrag, en geven het goede voorbeeld.
  2. We letten op wat er gebeurt en spelen daarop in; vervelende gebeurtenissen handelen we nog dezelfde dag af.
  3. We zetten een time-out in als plek in de klas waar een leerling een moment krijgt om op eigen kracht te herstellen.
  4. Lukt het de leerling niet zich te herstellen, dan krijgt het hulp van een volwassene.
  5. We hanteren duidelijke uiterste grenzen aan bepaalde situaties. Leerlingen moeten er vertrouwen in hebben dat we bepaalde zaken niet tolereren en dat het veilig is op school.
 
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, aan zelfvertrouwen bouwen en leren hoe ze samen kunnen spelen en werken. Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben de kinderen het gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig. Daar zet De Kinderboom zich met hart en ziel voor in. We geven onze leerlingen normen en waarden mee waarmee ze hun omgeving met vertrouwen en respect tegemoet treden.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl