School > Kwaliteitspagina

Kwaliteitspagina

Op deze pagina informeren we u over ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit op onze school. Wij vinden het als school belangrijk om u goed te informeren
Hier vindt u hier een link naar de website: Scholen op de Kaart.  
Op deze site vindt u algemene gegevens over de school, maar ook een helder overzicht van de meest recente resultaten. Deze kwaliteitswijzer geeft u ook in één oogopslag inzicht in de onderwijskwaliteit van alle Nederlandse basisscholen.

Regelmatig bezoekt de Onderwijsinspectie de basisscholen om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen. Op haar eigen website  meldt de inspectie de bevindingen. De rapportage over De Kinderboom vindt u hier.
 
Alle AMOS- scholen nemen eens in de twee jaar via de organisatie ‘Scholen met succes’ tevredenheidsonderzoeken af bij ouders, leerlingen en schoolteam. De resultaten van deze enquêtes gebruiken wij zo goed mogelijk om een nóg betere en nóg veiliger school te worden. Twee maal per jaar nemen wij tevens bij de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een intern tevredenheidsonderzoek af.
Het resultaat van het meest recente onderzoek vindt u hier:  Resultaat Leerlingen tevredenheidsonderzoek
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl