Groepen > Groep 4

Groep 4

Wij werken samen in dit klaslokaal, wat we allemaal doen is een heel verhaal.
We gaan door met lezen en rekenen, taal en spelling komen er ook nog bij, van heel hard werken worden onze juffen erg blij.

De kinderen van groep 4 gaan door met het vlot en vloeiend leren lezen. Ook is het belangrijk om te weten wat je leest. Het begrijpend lezen. 
Elke week maken de kinderen op een tablet verschillende lessen van Estafette, taal, woordenschat, spelling en rekenen.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl