Nieuwkomers/ Language school

Nieuwkomers/ Language school

TAALKLAS
Binnen de school zijn er vanaf september 2022 drie nieuwkomersgroepen, voor leerlingen in de leeftijd van 6-7, 8-9 en 10-12 jaar die voor het eerst onderwijs genieten in Nederland. Nieuwkomersleerlingen van 4 of 5 jaar kunnen starten in onze reguliere kleutergroep. Wanneer het kind 6 jaar is en nog niet rijp voor groep 3 dan kan het zijn dat de leerling begint bij de reguliere kleutergroep
Wij hebben in principe een jaar de tijd om onze leerlingen klaar te stomen voor een reguliere groep. Onze focus ligt op woordenschat, taal en lezen, maar naast deze vakken geven wij ook rekenonderwijs, beeldende vorming en krijgen de kinderen muziek en gym. In de klas werken we thematisch en gebruiken we de moderne methode 'Wereld voor Woorden.'

PROCEDURE VOOR AANMELDING
informatie voor ouders: 
https://www.hetabc.nl/ouders/nieuwkomers-informatie-ouders/

INFORMATION in ENGLISH
To apply for the newcomers class in Amsterdam, you first have to register your child(ren) in a regular primary school near your new house in Amsterdam (where your child(ren) will go after 1 year Dutch lessons in the newcomers class). Only a regular primary school in Amsterdam North can apply your child to our newcomers classes via the official website Amsterdam newcomers. 
We ór the other language school in Amsterdam North (Taalschool Noord) will be then be informed about your children.

AANMELDEN VOOR STAMSCHOLEN / 
Link aanmelden voor (stam)scholen (niet voor ouders/not for parents)
https://aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl/

Meer informatie? Mail de coördinatoren nieuwkomersgroep de Kinderboom:
alie.postma@amosonderwijs.nl
vanessa.thuijns@amosonderwijs.nl

Website by Nieuweschoolwebsite.nl