School > Schooltijden

Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat we elke dag op hetzelfde tijdstip beginnen en op hetzelfde tijdstip eindigen. De school begint om 8.45 uur en gaat uit om 14.15 uur. We openen de deuren om 8:30. (Bij slecht weer iets eerder)

De ouders van de peuters en de groepen 1, 2 en 3 kunnen met hun kind mee naar binnen. De ouders van de groepen 4 t/m 8 nemen buiten afscheid van hun kind.
 
   

Website by Nieuweschoolwebsite.nl