School > Leerlingenraad

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen vanaf groep 5.
Zij vertegenwoordigen de belangen van de leerlingen.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl