School > Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

Kinderen die dat willen kunnen na schooltijd of in vakanties  meedoen aan verschillende activiteiten.
Onze school biedt de volgende mogelijkheden aan:
 
Naschoolse activiteiten (verzorgd door Stichting Wijsneus):
Deze lessen worden aangeboden als cursus, blokken van ongeveer 10 lessen. Deelname is gratis als het kind een Stadspas heeft, anders kost een cursus 5 euro (of meer, als u dat kunt en wilt missen)
Cursussen zijn o.a.:  natuurlessen, technieklessen (waarin 3D printen), Kinderatelier en Circus Elleboog. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.
De laatste les van elke periode is altijd een open les waar u bij aanwezig mag zijn.

Jump In (deelname aan sportbuurtclubs):
Deze activiteiten worden aangeboden in blokken van ongeveer 10 lessen. De kosten voor deelname zijn 5 euro per blok. De lessen worden gegeven in onze gymzaal (of in die van onze ‘buurmanschool’, Het Vogelnest). Huidige activiteiten zijn o.a.: atletiek, streetdance, judo, turnen (voor meisjes) en voetbal. Inschrijfformulieren zijn  verkrijgbaar bij de administratie of de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 
SKC weekendstudentproject:
Deze lessen worden aangeboden op de zondagen en zijn bestemd voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Er wordt gewerkt vanuit interessante thema’s (bijvoorbeeld Sterren en planeten, wereldgodsdiensten, chocolade) en theorielessen worden afgewisseld met leuke excursies.
De theorielessen worden gegeven in ons schoolgebouw.
Deelname aan het weekendstudentproject kost 30 euro per jaar.
Aanmeldformulieren worden aan het begin van elk schooljaar uitgedeeld door de coördinator van het project.
 
SKC Zomerschool:
De zomerschoollessen worden gegeven in de laatste drie weken van de zomervakantie en worden aangeboden door SKC. De lessen zijn bestemd voor de leerlingen van groep 6 t/m 8.
Een zomerschoolles bestaat uit een ochtenddeel (werken met leesmethode Nieuwsbegrip) en een middagdeel (een creatieve activiteit).
De kosten van deze lessen worden aan het eind van het schooljaar bekend gemaakt; dan worden ook de aanmeldformulieren uitgedeeld.
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl