Ouders > Pesten

Pesten

Wij zijn tegen pesten!
De Kinderboom is een fijne school waar kinderen zichzelf mogen zijn. Pestgedrag past daar niet bij. Wij doen er daarom alles aan om pesten te voorkomen. Als pestgedrag tóch voorkomt, hebben we afspraken om het zo snel mogelijk de kop in te drukken. In onze schoolgids leest u een uitgebreide beschrijving van onze aanpak. Kort samengevat zijn dit onze afspraken:
 
  • In elke groep verzorgen we lessen ‘Leefstijl’. Hierin komen onderwerpen als pesten, veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies et cetera aan bod. Ook stellen we hier duidelijke omgangsregels vast.
  • Regel 1: Het inschakelen van de leerkracht is geen klikken.
  • Regel 2: Alle leerlingen zijn sámen verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. Als een leerling ziet dat een andere leerling gepest wordt heeft hij de verantwoordleijkheid om dit te melden bij de leerkracht.
  • Regel 3: Problemen lossen we als school en ouders samen en in goed overleg op.
 
We hebben een vertrouwenspersoon waar team en leerlingen terecht kunnen met zorgen, klachten of problemen. Haar naam is Jacqueline Kuipers. Zij neemt na het gesprek volgens een veilige procedure eventuele vervolgstappen.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl