Ouders > Pesten

Pesten

Ouders en leerkrachten moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar om gaan en duidelijke stelling nemen wanneer er dingen gebeuren die de norm overschrijden. In de lessen van de Methode Leefstijl komen onderwerpen als pesten, veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep en ruzies aan bod. Het afspreken van regels is een effectieve manier om pesten te stoppen of binnen de perken te houden. Er zal minder gepest worden als er duidelijke omgangsregels zijn, als verschillen tussen kinderen geaccepteerd worden en als ruzies niet met geweld worden opgelost.
Op de Kinderboom zijn de onderstaande regels van kracht:
* Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
* Praat zacht en op een rustige manier dan kan iedereen werken met plezier.
* We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
* School is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet!

De antipest coördinator op onze school is Alie Postma (alie.postma@amosonderwijs.nl)
De vertrouwenspersonen zijn Paulie Westenenk (paulie.westenenk@amosonderwijs.nl) en Willy Ypma (willy.ypma@amosonderwijs.nl)

Website by Nieuweschoolwebsite.nl