Groepen

Groepen

Op De Kinderboom werken we met 10 groepen. Daarvan zijn er drie kleutergroepen en een nieuwkomersgroep.
We werken met kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om elk kind goed te begeleiden.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl