Op De Kinderboom werken we met 10 groepen. Daarvan zijn er twee kleutergroepen en een twee nieuwkomersgroepen.
We werken met kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om elk kind goed te begeleiden.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl