Groepen

Groepen

Op De Kinderboom werken we met 9 groepen. Daarvan zijn er twee kleutergroepen en een nieuwkomersgroep.
We werken met kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om elk kind goed te begeleiden.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl