School > Nieuwkomers groepen

Nieuwkomers groepen

Binnen de school zijn twee nieuwkomersgroepen, voor leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar die voor het eerst onderwijs genieten in Nederland.
Direct hiermee samenhangend is de bijkomende instroom van 4-jarigen uit dezelfde (nieuwkomers)gezin in groep 1. Naast deze nieuwkomerspopulatie die dus deels in
twee aparte klassen alsook in groep 1 instroom in onze school, bedienen wij een aanzienlijk aantal leerlingen dat onder de nieuwe Amsterdamse doelgroep indicatie valt.

 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl