School > Nieuwkomersgroepen

Nieuwkomersgroepen

TAALKLAS
Binnen de school zijn er vanaf september 2022 drie nieuwkomersgroepen, voor leerlingen in de leeftijd van 6-7, 8-9 en 10-12 jaar die voor het eerst onderwijs genieten in Nederland. Nieuwkomersleerlingen van 4 of 5 jaar kunnen starten in onze reguliere kleutergroep. Wanneer het kind 6 jaar is en nog niet rijp voor groep 3 dan kan het zijn dat de leerling begint bij de reguliere kleutergroep

Wij hebben in principe een jaar de tijd om onze leerlingen klaar te stomen voor een reguliere groep. Onze focus ligt op woordenschat, taal en lezen, maar naast deze vakken geven wij ook rekenonderwijs, beeldende vorming en krijgen de kinderen muziek en gym. In de klas werken we thematisch en gebruiken we de moderne methode 'Wereld voor Woorden.'

PROCEDURE VOOR AANMELDING
informatie voor ouders

https://www.hetabc.nl/ouders/nieuwkomers-informatie-ouders/

https://www.hetabc.nl/professionals/metropool/nieuwkomers/newcomers-information-for-parents/  (English version)

Link aanmelden voor (stam)scholen:
https://aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl/

Meer informatie? Mail de coördinatoren nieuwkomersgroep de Kinderboom:
alie.postma@amosonderwijs.nl
vanessa.thuijns@amosonderwijs.nl

Website by Nieuweschoolwebsite.nl