Ouders > Ouderraad

Ouderraad


Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders. De leden van de ouderraad zijn een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouder. Ze stimuleren het contact tussen beiden en vergroten zo de ouderbetrokkenheid. De OR is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de Paasviering. Ook helpen zij bij het fluorspoelen en zetten zich in als zogenaamde ‘luizenouders’ die de kinderen drie keer per jaar controleren. De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, de notulen van de vergaderingen hangen op het prikbord.
 
Onze huidige ouderraadleden zijn altijd enthousiast en behulpzaam. Wilt u ook meehelpen, meld u dan direct aan bij Laura (administratie) of bij de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt, wij kunnen uw hulp goed gebruiken!     

Website by Nieuweschoolwebsite.nl