Ouders > Ouderraad

Ouderraad


Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders. De leden van de ouderraad zijn een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouder. Ze stimuleren het contact tussen beiden en vergroten zo de ouderbetrokkenheid. De OR is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de Paasviering. Ook helpen zij bij het fluorspoelen en zetten zich in als zogenaamde ‘luizenouders’ die de kinderen drie keer per jaar controleren. De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, de notulen van de vergaderingen hangen op het prikbord.
 
Ouderraadleden:                                         

Mw. Sylvia Visser (moeder van Allisha uit groep 7)
Mw. Chequita Mayam (moeder van D'Angelo uit groep 7)
Mw. Sharita Patadin (moeder van Shanaja uit groep 4)

Website by Nieuweschoolwebsite.nl