Klik op dit formulier om je aan te melden op de leukste school van Amsterdam! Print het formulier uit, vul het in en lever het in op de Kinderboom.
 

 
De Kinderboom is een Amsterdamse bassischool in een Amsterdamse wijk.
De ouders en de basisschool hebben eenzelfde doel: uw kind zo goed als mogelijk voorbereiden op de toekomst. Het belang van uw kind staat daarbij voorop. Ouders en leerkrachten zijn educatieve partners met ieder een eigen verantwoordelijkheid.
Het allerbelangrijkste op onze school is het aanleren van basisvaardigheden: lezen, rekenen en schrijven. Daar besteden we veel tijd aan. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, aan zelfvertrouwen bouwen en leren hoe ze samen kunnen spelen en werken. We willen de kinderen uitdagen om te denken en te leren. De kinderen leren ook van en met elkaar in de kleine leefgemeenschap die de school is.
De kinderen krijgen de kans om talenten te ontdekken en te versterken. Ze ervaren waar ze goed in zijn en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Misschien heeft uw kind het talent om mooie verhalen te schrijven, misschien het talent om moeilijke puzzels op te lossen, huizen te bouwen, vlinders te tekenen of websites te ontwikkelen.
De Kinderboom wil dat haar leerlingen Amsterdam en haar cultuur leren waarderen. Ze zijn waardevolle burgers van een groter geheel, van de Vogelbuurt, van Amsterdam, Europa en de wereld. Het maakt niet uit of iemand timmerman, huisvrouw, stuurman of advocaat wordt. We zijn verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, niet alleen hier en nu. De Kinderboom wil graag samenwerken met bewoners en organisaties uit de buurt. We willen onze leerlingen normen en waarden meegeven waarmee ze hun omgeving met vertrouwen en respect tegemoet treden. De leerlingen verlaten aan het einde van groep 8 de Kinderboom met een goede algemene ontwikkeling. Hun basisvaardigheden zijn op niveau. En ze zijn klaar om naar een passende middelbare school te gaan. Ze kunnen hun toekomst met vertrouwen tegemoet

 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl