TriO

Bij ons op school wordt een leerling uitgedaagd om te denken en te leren. Wij leggen in ons onderwijs de nadruk op ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. We noemen dit TriO. Dit passen we toe op alle leermethodes die we gebruiken. Dus ook bij taal en rekenen. We gebruiken TriO om ons steeds meer te specialiseren op het gebied van natuur, techniek en wetenschap. Daarmee geven we onze leerlingen de beste kansen op een goede opleiding, baan en carrière.

Website by Nieuweschoolwebsite.nl