Groepen > Groep 3

Groep 3

De i is van ik, de eerste letter die ik leer,  maar na een paar dagen ken ik er al veel meer.
Ik ga naar alle letters op zoek, zodat ik die kan lezen in een boek.
Al die letters en woorden op papier, zorgen voor heel veel leesplezier.


De nadruk in groep 3 ligt op taal en dan vooral op het leren lezen. Al in de eerste schoolweek leren de kinderen eenvoudige 3 letterwoorden lezen. Dat gaat nog letter voor letter. Rond de kerst kennen ze bijna alle letters en klanken.  De kinderen leren deze woorden ook schrijven in losse letters en later met hoofdletters.
Naast taal besteden ze ook veel aandacht aan de rekenvaardigheden.  De kinderen leren getallen herkennen, schrijven, optellen en aftrekken, splitsen, verdubbelen en halveren. Ook meten en klokkijken in hele en halve uren en rekenen met geld komt aan de orde in groep 3. 


 
 
 
 
 
 
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl